Öppna menyn

Handledning

För att utvecklas yrkesmässigt och hitta rätt arbetsmetoder är det viktigt med regelbunden handledning. Handledning kan ske på plats i gruppen eller online. Cura Resurscentrum erbjuder olika former av handledning till personalgrupper. Den kan vara fokuserad på arbetsgruppens eget samarbete för att utvecklas vidare, hitta rutiner, strategier och jobba mot samma mål eller på att hitta metoder för hur era klienter/elever ska bemötas utifrån sina egna förutsättningar.

Handledning är en process och det är viktigt för gruppen och dess medlemmar att hinna reflektera mellan handledningstillfällena. Vårt mål är att du och din grupp ska få ut så mycket som möjligt av handledningen. Därför föreslår vi att du bokar in minst fem handledningstillfällen från början.

  • Metodhandledning är yrkesinriktad och syftar till att hjälpa dig och din personalgrupp att hitta pedagogiska verktyg i arbetet med era klienter/elever. Vår grund är tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande.
    Metodhandledning kan handla om att ni vill anpassa miljön i skolan eller på boendet, hitta hjälpmedel för kommunikation, hitta pedagogiskt arbetssätt och pedagogiska verktyg, kartlägga avvikande beteende och hantera beteendeproblem är exempel på områden där vi kan stötta.
  • Processhandledning handlar främst om det som sker mellan individerna i arbetsgruppen. Processhandledning kan medverka till att skapa förståelse och medvetenhet i arbetsgruppen för både sina egna och andras reaktioner. Syftet är att lyfta upp och se dilemman som kan ligga i vägen för att skapa ett gott arbetsklimat, utveckla verksamheten och jobba mot samma mål.

Malin Kallhagen

Jag har lång erfarenhet av att jobba med tydliggörande pedagogik, främst när det gäller personer med autism och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som är högfungerande. Jag har tidigare arbetat som gymnasielärare och rektor på Klaragymnasiet med internat i Olofström i många år. Jag har handledarutbildning från Växjö Universitet och är certifierad utbildare av Studio III i Lågaffektivt bemötande.

Birgitta Karlsson

Jag har lång erfarenhet av att arbeta med tydliggörande pedagogik när det gäller personer med autism på tidig utvecklingsnivå. Jag har arbetat i 16 år på Sjöarp Gruppbostäder som behandlare och metodutvecklare. Jag är också certifierad ”practioner av division TEACCH®” i North Carolina, USA, har handledarutbildning från Växjö Universitet och är certifierad utbildare av Studio III i Lågaffektivt bemötande.

Anna Pfeifer

Jag har under många år arbetat på Cura Ungdomsboende (nedlagd 31 december 2020) som verksamhetschef med nyanlända unga. I grunden har jag en utbildning i utveckling och internationellt samarbete med påbyggnad i pedagogik, statsvetenskap och socialantropologi. Jag har också en handledarutbildning från Växjö Universitet.

Kontakta oss!

Handledning från Notavillan

Har du i din skolverksamhet hand om barn från Notavillan? Vi på Notavillan barn- och familj, känner barnen väl. Vi stöttar dig gärna genom handledning i arbetet med barnen. Vi har behandlare med handledarutbildning samt lång och bred erfarenhet av arbetet med socialt utsatta barn och barn med beteendeproblematik

Hör av dig till oss på telefon 0454-132 38 eller .