Öppna menyn

Öppenvård och Konsultation

Vi frigör de resurser som behövs

Vår styrka är att vi mycket snabbt kan frigöra kunniga medarbetare med lämplig kompetens för olika typer av uppdrag.
Genom att arbeta okonventionellt och frigöra exakt de resurser som behövs i det enskilda fallet, för en individ eller en grupp, kan vi hjälpa kommunerna på ett effektivt och flexibelt sätt.

Vi kan hjälpa till att skapa en strukturerad vardag för klienter som behöver det.

Vi har tillgång till boende om någon måste byta miljö och tack vare vår mångfald kan vi skapa en insats där flera olika kompetenser kombineras: social, neuropsykiatrisk, psykologisk, beteendevetenskaplig, psykiatrisk med flera.

Till Cura Resurscentrum kan man ringa för att dryfta sitt bekymmer oavsett hur det ser ut. Tillsammans kan vi sedan nysta i vad som behöver göras.