Öppna menyn

Vårt uppdrag

Kompetens utöver det vanliga

Vårt övergripande uppdrag är att möta medlemskommunernas behov av handledning, utbildning, föreläsning och konsultation. Uppdraget består också i att vara behjälpliga i att arrangera och planera för Curas interna utbildningar tillsammans med respektive verksamhetschef.

Vi erbjuder också våra utbildningstjänster till andra aktörer. Vi arrangerar föreläsningar och utbildningar som hålls av våra egna utbildare och av experter inom efterfrågade specialområden. Vi har allt från föreläsningar på några timmar till utbildningar som sträcker sig över flera dagar, med både teori och praktik.

Våra erfarna och kompetenta handledare kan hjälpa din arbetsgrupp till en större samsyn och en bredare och djupare kunskapsbas, samtidigt som professionaliteten utvecklas.

För att kunna ge rätt stöd på rätt sätt behöver man ibland göra en kartläggning av förmågor först. Cura kan göra flera olika typer av bedömningar och utredningar.

Behöver ni hjälp eller vill diskutera ett problem? Ring till Cura Resurscentrum.