Öppna menyn

Cura Resurscentrums kvalitetsarbete

Vad hände 2018?

  • Genomfört uppdragsutbildningar för Karlshamns kommun och Karlskronas kommun i lågaffektivt bemötande.
  • Anordnat storföreläsning för 80 deltagare i Lunds kommun om lågaffektivt bemötande samt utbildningar i CRA, MET och Återfallsprevention på uppdrag av Olofströms kommun.

Läs gärna vår verksamhetsberättelse för 2018.

Vad händer 2019?

  • Satsning riktad mot skolan. Planerade aktiviteter är utbildning och handledning på Klaragymnasiet skola inom tydliggörande pedagogik, en ny utbildning för nyanställda på Klaragymnasiet med internat och riktade utbildningar och föreläsningar till våra medlemskommuners skolor.
  • Anordna en grundutbildning i Motiverande samtal, MI, med Liria Ortiz. Utbildningen har fokus på att arbeta med MI med personer inom autismspektrum och kommer att erbjudas cirka 80 medarbetare.
  • Resurscentrum planerar att medverka vid Fokus på Autism i Karolinska Institutets regi i april och på Autism-Europe International Congresses i september.

Läs gärna vår verksamhetsplan för 2019.