Öppna menyn

Vårt uppdrag

Familjerätten arbetar på uppdrag åt kommunerna Ronneby, Karlshamn och Sölvesborg.

Uppdraget omfattar att på uppdrag av domstol genomföra utredningar rörande vårdnad, boende och/eller umgänge samt utföra snabbupplysningar. Vi verkställer umgängesstöd på uppdrag av Tingsrätten och kontaktperson när föräldrar ansöker om detta direkt hos familjerätten. I uppdraget ligger även att göra adoptionsutredningar samt att yttra oss i tingsrätten i adoptionsärenden. Vidare genom rådgivning och samarbetssamtal hjälpa till om föräldrar inte kan enas om vårdnaden, boendet eller umgänget vid skilsmässa eller separation.

Föräldrar som är överens om vårdnad, boende och/eller umgänge, kan få hjälp med att skriva avtal. Avtalet, som ska godkännas av familjerättsnämnden, har samma rättsverkan som ett beslut i domstol.

Familjerätten ansvarar även för att fastställa faderskap till barn, vars föräldrar inte är sammanboende eller om det finns frågetecken om faderskapet/föräldraskapet.