Öppna menyn

Familjerättens kvalitetsarbete

Vad hände 2018?

  • Cura Familjerätt har fått beröm för sin höga kvalitet i utredningarna.
  • Målen för verksamheten nåddes till 100% vad det gäller att lämna ifrån sig utredningar inom angiven tid. Målet att erbjuda samarbetssamtal inom två veckor nåddes till 81,7% istället för 90
  • Målet att snabbupplysningar skall erhållas tingsrätten inom angiven tid, och ej begära anstånd, har uppfyllts till 100%.

Läs gärna vår verksamhetsberättelse för 2018.

Vad händer 2019?

  • Under 2019 kommer vi att fortsätta fokusera på utveckling av utredningsarbetet och samtalstekniken.
  • Familjerätten planera fortsätta att samverka i nätverksform med Karlskrona familjerätt samt starta samverkan med Höglandets familjerätt. Samverkan planeras fortsätta med socialsekreterarna i kommunerna två gånger per år. Tingsrätten bjuder in till samverkansträffar två gånger per år och dessa träffar är viktiga för oss att medverka vid.

Läs gärna vår verksamhetsplan för 2019.

Tillsyner

Inga tillsyner har genomförts under 2018.