Öppna menyn

Vårt uppdrag

Det över gripande uppdraget för Klaragymnasiet med internat är att möta medlemskommunernas behov av en gymnasieskola med internat till ungdomar med autismspektrumtillstånd med förutsättningar att klara ett nationellt gymnasieprogram. Klaragymnasiet ska erbjuda det samhällsvetenskapliga programmet, inriktning samhällsvetenskap samt det estetiska programmet, inriktning bild och formgivning eller estetik och media. Vi ska också erbjuda introduktionsprogrammen preparandutbildning och individuellt alternativ. Vårt uppdrag är också att erbjuda ett ändamålsenligt boende.