Öppna menyn

Vårt uppdrag

Det övergripande uppdraget för Klaragymnasiet med internat är att möta medlemskommunernas behov av en gymnasieskola med internat till ungdomar med autismspektrumtillstånd med förutsättningar att klara ett nationellt gymnasieprogram. Klaragymnasiet ska erbjuda det samhällsvetenskapliga programmet (inriktning samhällsvetenskap), det estetiska programmet (inriktning bild och formgivning) och försäljning- och serviceprogrammet (inriktning handel och service). Vi ska också erbjuda introduktionsprogrammen programinriktat val och individuellt alternativ. Vårt uppdrag är också att erbjuda ett ändamålsenligt boende.