Öppna menyn

Vårt uppdrag

Notavillans övergripande uppdrag är att möta kommunernas behov av att göra tillfälliga eller längre institutionsplaceringar av barn och föräldrar i socialt utsatta situationer för utredning, behandling eller akuta insatser. De som kommer till Notavillan ska uppleva delaktighet, trygghet och ett gott bemötande.

Notavillan ligger i Fridhemsområdet i Karlshamn. Vi förfogar över åtta lägenheter där vissa slagits samman och bildar verksamhetens naturliga centrum.

Arbete i samverkan
Notavillan strävar efter att arbetet med klienterna ska ske i samverkan med uppdragsgivaren. Vi vill ha en kontinuerlig kontakt med socialtjänsten där handläggaren besöker oss och informeras om hur utrednings-/behandlingsarbetet fungerar och vilka eventuella förändringar som behöver göras för att nå målet. Efter avslutat arbete utvärderas resultatet tillsammans med socialtjänsten som ett led i vårt kvalitetssäkringsarbete.

Fördelning av ansvar
Uppdragsgivaren ansvarar för att en vårdplan upprättas som följer med det placerade barnet vid inskrivningen. Notavillan ansvarar sedan för behandlingsinnehållet som dokumenteras i genomförandeplanen. Barnen och föräldrarna vistas hos oss på de villkor och överenskommelser som vi och uppdragsgivaren träffat tillsammans med klienterna. Placeringsbeslut lämnas av alla placerade kommuner. En skriftlig sammanfattning av hur behandlingsarbetet fortlöper lämnas varje månad till uppdragsgivaren.

Bred kompetens
Notavillan har anställda med olika bakgrund och kompetens och lång erfarenhet av människor med psykosociala problem. Här finns bland annat socionom, fritidsledare, socialpsykolog eller personal med annan utbildning inom beteende- eller socialvetenskap.