Öppna menyn

Notavillans kvalitetsarbete

Vad hände 2018?

  • Under året har vi arbetat med att anpassa skyddat boende till förslaget kring ändringar i lagen gällande barns rätt i skyddat boende
  • Flera av Notavillans ärenden under året har handlat om våld i nära relationer. Därför har flera av vår utbildningssatsningar riktat sig mot våld i nära relationer.
  • För samtliga utvärderade ärende har handläggaren svarat att uppdraget har fullföljts. Flera handläggare skriver i utvärderingen att de är nöjda med samarbetet med Notavillan och att de uppskattar flexibiliteten i verksamheten och hos personalen. En handläggare skriver Jag är mycket nöjd på vilket sätt som uppdraget har slutförts på. Det har varit ett nära samarbete mellan Notavillan och mig som handläggare. Det har också funnits en lyhördhet och flexibilitet för min klient. Jag skulle varmt rekommendera Notavillan till kollegor. Vi bedömer att det beror på att Notavillan är en stabil verksamhet med ett gott rykte både i och utanför Blekinge. Vi verkar för att ha tätt samarbete med nämnden genom att uppdatera handläggarna kontinuerligt om vad som händer i ärendet vilket gynnar samarbetet. Vi lämnar konkreta förslag på insatser efter placeringen på Notavillan, vilket uppskattas.

Läs gärna vår verksamhetsberättelse för 2018.

Vad händer 2019?

  • Under året kommer Notavillan att följa lagförslaget kring barns rätt i skyddat boende
  • Notavillan ska fortsätta arbeta med mentorskap och utveckla introduktionen av nyanställda.
  • Vi på Notavillan är intresserade av att göra en studie av tidigare placeringar hos oss via något lärosäte.

Läs gärna vår verksamhetsplan för 2019.

Tillsyner

IVO, Inspektionen för vård och omsorg, har genomfört en tillsyn under 2018 och en under 2019, läs gärna rapporterna: