Öppna menyn
Denna bild saknar en beskrivning, tala gärna om detta för oss genom att skicka ett meddelande till info@curaindivid.se

Resurscentrum har utbildat medarbetare i Karlskrona kommun som arbetar i skolans värld

Vid två serieföreläsningar har vi föreläst om Autism, neuropsykiatriska funktionsvariationer (NPF) och tydliggörande pedagogik i kombination med Lågaffektivt bemötande.

En alldeles lysande kombination eftersom dessa två sätt att förhålla sig till personer med Autism och NPF går hand i hand. Kunskapen om funktionsvariationerna och förståelsen för hur viktigt det är att vara tydlig i kommunikationen, anpassat efter barnet/ungdomen, är A och O i vardagen för att minimera stress och frustration och öka möjligheten till en lyckad skolgång och vardag. Det lågaffektiva förhållningssättet fokuserar sen på att vi som arbetar med barn och unga behöver vara medvetna om hur vi, med vårt förhållningssätt påverkar de vi arbetar med både negativt och positivt. Att hitta positiva förhållningssätt och bli medveten om det som är mindre bra, är en lyckad kombination.

Vill du veta mer, kontakta oss på Cura Resurscentrum.