Öppna menyn
Denna bild saknar en beskrivning, tala gärna om detta för oss genom att skicka ett meddelande till info@curaindivid.se

Save the date! Väck den björn som sover. Traumatisering hos barn

Välkommen till en halvdagsföreläsning och workshop om traumafokuserade insatser till barn och deras omsorgspersoner. Föreläsare är medförfattare till Traumatisering hos barn – en handbok (Natur & Kultur, 2018). Uttrycket ”Väck inte den björn som sover!” finns etablerat i många kulturer och beskriver vår rädsla att göra ont värre samt omedelbara impuls att undvika obehag. Det kan kännas bra i stunden att slippa prata om det som gör ont och känns tungt, men i längden är det knappast till hjälp. Modern traumaforskning visar att barn är mest hjälpta av ett varmt och rakt förhållningssätt som inte väjer för svåra känslor, efter övergrepp och våldsupplevelser. I praktiken innebär det att professionella som möter traumatiserade och utsatta barn inte ska smyga tyst förbi. I stället bör björnen nämnas vid namn och barnet få stöd och hjälp att gradvis närma sig svåra minnen.

Läs mer och anmäl dig här