Öppna menyn
alt=

Välkommen till utbildningshösten 2020!

Året har varit annorlunda för oss alla, och ännu vet vi inte riktigt hur hösten och vintern blir när det gäller smittspridningen av Covid-19. Vi har fått förhålla oss till världsläget genom att hålla avstånd till varandra och vi har inte kunnat träffas som förut. Mycket har ställts in och vi har behövt göra saker på ett annat sätt.

Vi på Cura Individutveckling följer naturligtvis Folkhälsomyndighetens råd på alla plan och vill berätta hur vi tänker kring de utbildningar, föreläsningar och handledning som vi erbjuder under hösten 2020.

Föreläsningar som vi erbjuder online
Föreläsningen ”Autism och neuropsykiatriska funktionshinder. En teoretisk översikt” ger vi endast online. Föreläsningen “Cannabis och trauma – fokus bemötande behandling” med Agneta Björck och Stefan Sandström kommer ochså att hållas online. Några av våra andra föreläsningar och utbildningar som är planerade för att erbjudas på plats, kommer vi att ställa om till online om det är så att vi inte kan mötas i höst. Dessa är ”Lågaffektivt bemötande”, “Lågaffektivt bemötande – autismspektrum” och ”Autism och tydliggörande pedagogik, teori, förhållningssätt och bemötande”. Läs mer om våra utbildningar och föreläsningar här.

Utbildningar och föreläsningar på plats
Vad gör vi då för att vi ska kunna mötas fysiskt i en utbildning under hösten? De föreläsningar vi ger på plats är de där du inte på något sätt behöver ha någon fysisk kontakt eller sitta i grupparbete.
Vi ser alltid till att lokalen är tillräckligt stor för att vi ska kunna hålla rekommenderat avstånd till varandra. Fika serveras i föreläsningslokalen, alternativt i en annan lokal där vi inte behöver krocka med några andra grupper.

Handledning
För att vi ska hålla en handledning på plats i din verksamhet, krävs att lokalen är anpassad efter gruppens storlek så att vi kan hålla det avstånd som rekommenderas. Om handledaren kommer till din verksamhet, är det du som har ansvar för att handledningen kan genomföras, att alla är symptomfria och att vi kan hålla rekommenderat avstånd. Föredrar du handledning online? Kontakta oss på Cura Resurscentrum, så diskuterar vi förutsättningarna. Läs mer om handledning här.

Naturligtvis har vi alla ett ansvar att stanna hemma om vi är sjuka eller har symptom. Likaså har vi alla ansvar att hålla en god handhygien.