Öppna menyn
alt=

Våra utbildare har fortbildat sig

Under de senaste veckorna har vi på Resurscentrum medverkat vid två viktiga konferenser: Lågaffektivt bemötande arrangerat av Humana och Autism och Aspergerförbundets konferens Flickor och kvinnor med autism.  

Problemskapande beteende – Lågaffektivt bemötande

Den 25 november arrangerade Humana i Lund konferensen Problemskapande beteende -Lågaffektivt bemötande. Två av de stora representanterna för det lågaffektiva förhållningssättet föreläste för oss, psykolog Bo Hejlskov Elvén och Dr. Andy McDonnell från Studio III i England.

Bo Hejlskov Elvén använde förmiddagen till att tala om Lågaffektivt bemötande, ett förhållningssätt utformat och väl beforskat av Dr. Andy McDonnell och Studio III i England. Lågaffektivt bemötande handlar till stor del om hur viktigt det är att vi – personalen – förhåller oss till våra klienter, boende och brukare på ett sådant sätt att vi medverkar till en lugn och trygg miljö. Det handlar om att vi har ansvaret för mötet och därför måste vi vara medvetna om hur vi påverkar våra klienter i deras vardag. Under eftermiddagen föreläste Andy McDonnell, grundare av Studio II i ämnet stresshantering och välmående. Den genomgående röda tråden var att vi som personal måste lära oss att hantera vår egen stress/affekt i förhållande till klienten. Vi påverkar extremt mycket, och om våra klienter har en vardag där de får göra saker som de mår bra av och tycker om så hanterar de också stress bättre. Därmed minskar utmanande beteenden och utbrotten blir färre. Det är viktigt att ha en trygg, meningsfull och rolig vardag! En mycket uppfriskande dag, ungefär 1 ½ år efter det att vi själva certifierats av Studio III i Lågaffektivt bemötande.  

Flickor och kvinnor med autism

Årets konferens Flickor och kvinnor med autism gick av stapeln i Linköping. Fantastiska föreläsningar framförda av forskare på ämnet flickor och autism, personer med egen diagnos och föräldrar bidrog till att vi fick med oss mycket material hem att jobba vidare med. En röd tråd genom dagarna var att forskning under lång tid har varit fokuserad på pojkar och män. Därför har också sättet att diagnosticera både pojkar och flickor, kvinnor och män utgått ifrån de symptom som pojkar och män uppvisar. Resultatet har blivit att flickor och kvinnor missats eftersom flickor och kvinnor i mångt och mycket uppvisar, åtminstone delvis, andra symptom. Föräldrar vittnade också om att deras pojke respektive flicka fick vänta olika länge på att få stöd utifrån LSS, pojkens stödinsatser gick fortare att få igenom medan flickans tog lång tid.

Om du vill ta del av föreläsningarna så hittar du material på respektive webb:

https://www.autism.se/rikskonferens_2018

https://hejlskov.se/lagaffektivt-bemotande/