Öppna menyn

Personuppgifter – Kontakt

Personuppgiftsansvarig

Cura Individutvecklings Direktion och Familjerättsnämnd

Postadress:
Cura Individutveckling
Rådhuset
374 81 Karlshamn

Dataskyddsombud

Kommunalförbundet Sydarkivera

Therese Jigsved
0472-39 10 16

Postadress:
Kommunalförbundet Sydarkivera
Box 182
342 22 Alvesta

 

Tillsynsmyndighet

Integritetsskyddsmyndigheten

08-657 61 00

Postadress:
Integritetsskyddsmyndigheten
Box 8114
104 20 Stockholm