Öppna menyn

Revisorer

Fem revisorer med fem ersättare, utsedda av respektive kommunfullmäktige, granskar Cura Individutvecklings arbete. Revisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll av den verksamhet som bedrivs inom kommuner och kommunalförbund.

Revisionen har en central roll när det gäller att säkerställa insynen och kontrollen av all verksamhet som kommunalförbundet ansvarar för. Den har därmed en viktig funktion i den lokala självstyrelsen.

Revisionen kan skänka legitimitet och förtroende åt verksamheten, men också vara förmedlare av väsentlig och nödvändig kritik. Med sina insatser kan revisionen också generera bidrag till förbättring och utveckling. Den övergripande revisionsuppgiften i kommunalförbund är att granska om verksamheten följer gällande förbundsordning, direktionens beslut och om verksamheten uppnår de politiska målen inom givna ekonomiska ramar. En väsentlig del är att främja arbetet med styrning och kontroll av verksamheten.