Öppna menyn

Samarbetssamtal

Cura Familjerätt erbjuder samarbetssamtal till föräldrar som är på väg att separera, som har separerat och som inte har levt tillsammans. Samarbetssamtalen stödjer föräldrar att komma överens i frågor om vårdnad, boende och umgänge samt andra frågor som rör barnet.

Båda föräldrarna måste samtycka till samarbetssamtal. Samtalen är frivilliga och kostnadsfria. Samtalen sker under sekretess och vi skriver inga journalanteckningar. Vi har dock anmälningsplikt till socialtjänsten om vi är oroliga för att barn far illa.

Du hittar ansökningsblanketten för samarbetssamtal på sidan som heter Blanketter. Skriv ut den och skicka den underskriven till oss på Cura Familjerätt.