Öppna menyn

Samarbetssamtal

Vad är samarbetssamtal?

När föräldrar inte lever tillsammans kan det ibland vara svårt att komma överens om vad som är bäst för deras barn. Familjerätten kan då erbjuda samarbetssamtal.

Samarbetssamtal syftar till att hjälpa föräldrar att komma överens i frågor som vårdnad, boende och umgänge samt ekonomiska frågor som rör deras barn.

Förutsättningen för att genomföra samtalen är att båda föräldrarna vill delta.

Alla barn har rätt att få tycka om båda sina föräldrar, få information om vad som händer och sker runt dem samt få veta hur de ska bo och hur de ska träffa den andra föräldern. Barn behöver föräldrar som pratar gott om varandra, prioriterar barnens behov och kommunicerar direkt med varandra.

Hur går samarbetssamtal till?

Föräldrarna erbjuds varsitt inledande samtal för att samtalsledaren ska få en uppfattning om vilka frågeställningar som är aktuella för föräldrarna och hur de kommande gemensamma samtalen bör läggas upp. Efter de enskilda samtalen görs en bedömning om lämpligheten av gemensamma samtal.

Samtalen leds av en eller två familjerättssocionomer. Samtalsledarnas roll är att hjälpa föräldrar att prata med varandra och utifrån barnets bästa hitta lösningar för att föräldrarna ska kunna ta beslut som blir bra för deras barn. Som regel behövs mer än ett gemensamt samtal för att hitta lösningar. Samtalsledaren kan inte bestämma hur det ska bli. Samtalen kan leda till överenskommelser eller att föräldrarna ingår ett juridiskt bindande avtal.

Samarbetssamtalen är en serviceinsats som bedrivs under sekretess, de registreras eller journalförs inte. Samtalen är kostnadsfria i enlighet med Socialtjänstlagen.

Alla barn har utifrån ålder och mognad rätt till information och att få möjlighet att uttrycka sin mening. Barn från fem år kommer bjudas in för samtal efter noga förberedelser tillsammans med föräldrarna.

Är du intresserad av samarbetssamtal?

Ansökningsblankett för Samarbetssamtal (pdf)

Om du har frågor eller vill ha mer information är du välkommen att höra av dig till familjerätten.