Öppna menyn

Historia

Hur började det?

Sjöarp Gruppbostäder med daglig verksamhet finns i Bräkne-Hoby och öppnade våren 1993 av Landstinget Blekinge. Verksamheten kom till då de stora institutionerna avvecklades utifrån den politiska ambitionen om att även människor med funktionshinder ska ha rätt till ett eget boende började träda i kraft.

Vid den här tiden fanns ett antal klienter som var svårplacerade, i ungefär samma ålder och med problematik inom autismspektrat. Sjöarps Gruppbostäder blev därför en verksamhet för åtta vuxna personer med autism. Boendet var uppdelat på två villor, Berget och Ängen. dessutom bedrevs daglig verksamhet där alla klienter deltog efter behov och sina egna förutsättningar.

1995 tog Ronneby kommun över huvudmannaskapet till följd av ett politiskt beslut om att kommunalisera handikappomsorgen.

Den 1 januari 1999 blev Cura Individutveckling (då Vårdförbundet Blekinge) huvudman för verksamheten då upptagningsområdet för klienterna var i första hand Blekinge kommuner. Sedan 1999 har verksamheten utvecklats och utökats. Idag finns sammanlagt 13 platser.