Öppna menyn

Tydliggörande pedagogik

På Sjöarp arbetar vi med, samt utbildar och handleder i, tydliggörande pedagogik.

Den tydliggörande pedagogiken baserar sig på TEACCH som är en evidensbaserad pedagogik för personer med autism. Den är utvecklad för att hjälpa klienten att förstå vardagen och bli så självständig som möjligt. Den fungerar väl för personer på både tidig och hög funktionsnivå samt för både barn och vuxna.

Målet är är att genom trygghet, flexibilitet, förutsägbarhet och delaktighet skapa självständighet och utveckling. Först görs en bedömning av klientens färdigheter, styrkor och intressen, men även svagheter. Utifrån detta utformar man ett individuellt program som bygger på det klienten är bra på och intresserad av. Den tydliggörande pedagogiken måste alltså utgå från individen, vilket innebär att man arbetar olika med alla klienter.

Det är däremot viktigt att all personal har ett gemensamt förhållningssätt och bemötande gentemot individen. Därför bör alla som arbetar med personer med autism ha utbildning i tydliggörande pedagogik.