Öppna menyn

Sjöarps kvalitetsarbete

Vad hände 2018?

  • Startade en informationsgrupp som tar emot studiebesök och åker ut till skolor för att presentera arbetet på Sjöarp.
  • Startade ett poolprojekt med två anställda för att kunna minska övertiden och behovet av vikarier vid korttidsfrånvaro.

Läs gärna vår verksamhetsberättelse för 2018.

Vad händer 2019?

  • Under 2019 kommer vi att ha stort fokus på schema och bemanning med mål att ha en kompetent personalgrupp med en stabil stab av timvikarier.
  • Förutom den regelbundna metodhandledning som all personal har, kommer tre personalgrupper att ha processhandledning under 2019.

Läs gärna vår verksamhetsplan för 2019.

Tillsyner

Inga tillsyner har genomförts under 2018.