Öppna menyn

Skolans kvalitetsarbete

Vad hände 2018?

  • I juni 2018 avslutade tio elever sina studier på Klaragymnasiet med internat. Sju av dessa klarade sin gymnasieexamen med fullständigt betyg och tre elever fick studiebevis. Ett fantastiskt resultat för vår målgrupp.
  • Vi inledde ett IM-projekt, för elever som läser det individuella introduktionsprogrammet, och anställde en särskild resurspedagog för projektet.
  • Elevhälsoarbetet har förstärkts med skolsköterska, skolläkare och skolpsykolog.

Läs gärna vår verksamhetsberättelse för 2018.

Vad händer 2019?

  • 2019 kommer Klaragymnasiet skola att fokusera på den tydliggörande pedagogiken med sitt ursprung i TEACCH. Det gör vi genom en kompetensutveckling på två dagar så att all personal får samma grund att stå på. Kontinuerlig uppföljning kommer att ske med stöd från Cura Resurscentrum.
  • Under året kommer också all personal att delta i MI-utbildning, vilket vi kommer att följa upp med regelbundna diskussioner.
  • Vi kommer, med stöd från aktuell forskning, att genomföra daglig fysisk aktivitet för att främja elevernas välbefinnande. Våra idrottslärare har nätverkskontakt med Stagneliusskolan i Kalmar.

Läs gärna vår verksamhetsplan för 2019.

Tillsyner

Inga tillsyner har genomförts under 2018.