Öppna menyn

Sex och samlevnad

Denna utbildningen kan vi erbjuda till brukare/klienter/elever tillsammans med personal inom funktionshinderomsorgen, skola osv. Utbildningen kan vi anpassa efter era behov, men läggs med fördel upp på ett antal kortare utbildningspass. Om ni önskar gör vi denna utbildningen på plats i din verksamhet.

Sex- och samlevnadsutbildningen består i grunden av 12 lektioner. Utbildningsmaterialet i uppdragsutbildningen anpassas så att det passar de som ska delta i utbildningen. Materialet tar bland annat upp:

•Känslor
•Värderingar
•Sexuella relationer
•Sexuella hjälpmedel
•Internet – vad bör du tänka på?
•Porr, vad säger lagstiftningen i olika sammanhang?
•Sexuell läggning
•Sexuella övergrepp

Det kommer vara mycket fokus på diskussion och förhållningssätt kring sexualitet.

Klienter/brukare/elever och personal i exempelvis funktionshinderomsorgen, skola osv.