Öppna menyn

Tydliggörande pedagogik – fördjupning i kommunikation, 2 dagar

Alla människor har rätt till att kunna kommunicera. Kommunikationen kan se ut på många olika sätt exempelvis talat språk, gester, pekningar, tecken, bilder, objekt, med hjälp av olika typer av appar eller med samtalsmatta m.m.

På vilket sätt kommunicerar personer inom autismspektrum? Personer inom autismspektrum kommunicerar på många olika sätt precis som neurotypiska personer gör.

Förstår vi kommunikationen? Ja, ibland, men ibland missar vi syftet och en konflikt uppstår.

I utbildningen ingår en teoretisk del men också en praktisk del där du som deltagare observerat en situation i din egen verksamhet som handlar om kommunikation. Vi analyserar observationen och utifrån den gör du ett eller flera kommunikationshjälpmedel som du tar med dig hem till din egen verksamhet och börjar använda.

  • Vilka funktioner i hjärnan använder vi när vi kommunicerar?
  • Vilka svårigheter har personer med autism när de kommunicerar med omvärlden?
  • Barns språkutveckling
  • Olika sätt att kommunicera
  • Egna observationer

För dig som arbetar på gruppbostad, korttidsverksamhet, daglig verksamhet, skola eller är anhörig till personer med autism. Det är en fördel att tidigare ha deltagit i utbildningen Tydliggörande pedagogik – grundutbildning, 3 dagar i Sjöarps regi.