Öppna menyn

Utbildningar

1715817600

Höst 2024

Malin Kallhagen, Cura Resurscentrum

Autism och tydliggörande pedagogik – Teori, förhållningssätt och bemötande

Grundutbildning Cura Resurscentrum bjuder in till en halvdagsföreläsning för dig som vill ha teoretiska kunskaper kring autism, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och praktiska...

1727827200

Höst 2024

Malin Kallhagen, Cura Resurscentrum

Lågaffektivt bemötande

Föreläsningens syfte är att öka den teoretiska kunskapen om hur vi som personal kan förebygga och lugna utmanande beteende utifrån ett lågaffektivt förhållningssätt.

1725321600

Höst 2024

Malin Kallhagen, Cura Resurscentrum

Autism, neuropsykiatriska funktionshinder och tydliggörande pedagogik. Fokus högfungerande Autism

Grundutbildning, 2 dagar. Tydliggörande pedagogik för personer med högfungerande Autism och andra neuropsykiatriska funktionshinder. Tydliggörande pedagogik är baserat på TEACCH® som är en...

1713744000

22-24 april 2024

Birgitta Karlsson Cura Resurscentrum och Marie Fransson Sjöarps Gruppbostäder

Tydliggörande pedagogik

Grundutbildning Tydliggörande pedagogik är baserat på TEACCH® som är en evidensbaserad pedagogik för personer med autism, utvecklad för att hjälpa klienten att förstå vardagen och...