Öppna menyn

Utbildningar

1684195200

16 maj-2023

Malin Kallhagen, Cura Resurscentrum

Autism och tydliggörande pedagogik – Teori, förhållningssätt och bemötande

Grundutbildning Cura Resurscentrum bjuder in till en halvdagsföreläsning för dig som vill ha teoretiska kunskaper kring autism, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och praktiska...

1684972800

25 maj-2023

Malin Kallhagen, Cura Resurscentrum

Lågaffektivt bemötande

Föreläsningens syfte är att öka den teoretiska kunskapen om hur vi som personal kan förebygga och lugna utmanande beteende utifrån ett lågaffektivt förhållningssätt.

1604534400

Hösten 2023, Datum ej klart

Birgitta Karlsson och Malin Kallhagen, Cura Resurscentrum

Fokus högfungerande Autism

Grundutbildning, 2 dagar. Tydliggörande pedagogik för personer med högfungerande Autism och andra neuropsykiatriska funktionshinder. Tydliggörande pedagogik är baserat på TEACCH® som är en...

1713744000

22-24 april 2024

Birgitta Karlsson Cura Resurscentrum och Marie Fransson Sjöarps Gruppbostäder

Tydliggörande pedagogik

Grundutbildning Tydliggörande pedagogik är baserat på TEACCH® som är en evidensbaserad pedagogik för personer med autism, utvecklad för att hjälpa klienten att förstå vardagen och...