Öppna menyn

Autism, neuropsykiatriska funktionshinder och tydliggörande pedagogik. Fokus högfungerande Autism

Grundutbildning, 2 dagar. Tydliggörande pedagogik för personer med högfungerande Autism och andra neuropsykiatriska funktionshinder.

Tydliggörande pedagogik är baserat på TEACCH® som är en evidensbaserad pedagogik för personer med Autism, utvecklad för att hjälpa klienten/eleven att förstå vardagen och bli så självständig som möjligt. Den fungerar väl för personer på både tidig utvecklingsnivå och hög funktionsnivå samt för både barn och vuxna.

Denna utbildning är fokuserad på personer med Autism på hög funktionsnivå och Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Syftet är att öka medvetenheten och förståelsen för hur Autism på hög funktionsnivå kan se ut och ge tips på hur vardagen kan underlättas för klienten/eleven utifrån tydliggörande pedagogik.

I utbildningen ingår en föreläsningsdel och en praktisk del. I föreläsningsdelarna pratar vi om autismspektrumtillstånd och fokuserar på högfungerande autism. Vi går också igenom några av de neuropsykiatriska diagnoserna (NPF) för att du ska få mer förståelse för dessa. Vi pratar om tydliggörande pedagogik och kopplar pedagogiken till autism och NPF för att du ska få en större förståelse för varför det är så viktigt att arbeta individuellt och tydliggörande utifrån klientens/eleven behov. Vi delar med oss av våra erfarenheter av att jobba tydliggörande och du kommer få med dig många praktiska tips hem till din verksamhet.

Dag två börjar vi att arbeta praktiskt. Du kommer att arbeta med en situation som du observerat i din verksamhet och som du och din klient/elev behöver hjälp att komma vidare i. Det kan handla om en situation i skolan, på korttids, i särskilt boende eller i hemmet som du behöver jobba fram kommunikationsverktyg för. Vi analyserar situationen/observationen och utifrån den gör du ett eller flera kommunikationsverktyg som du tar med dig hem till din egen verksamhet och börjar använda.

Vi kommer bland annat att arbeta med sociala berättelser, visuellt samtal, seriesamtal, guideböcker. Om du arbetar inom skolans värld, kan du exempelvis jobba med att tydliggöra skoluppgifter där din elev/ungdom kör fast.

 

Utbildningen är lämplig för dig som arbetar i skolan, på fritids och korttids, på särskilt boende, är vårdnadshavare/anhörig eller på något annat vis möter personer med Autism och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar på högfungerande nivå.