Öppna menyn

Sinnesrikt – med fokus på perception

I arbetet eller i mötet med personer med autism och/eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, händer det att vi missuppfattar varandra. En av anledningarna till missuppfattningarna är att vi tolkar de sinnesintryck som vi ständigt blir bombarderade av på olika sätt. Personer med autism och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har en annorlunda perception, tolkning av sinnesintryck. När vi som är personal och anhöriga vet om det, är det lättare att förstå och bemöta på ett bra sätt. Vi på Cura Resurscentrum och Sjöarp Gruppbostäder har stor erfarenhet av att arbete med personer som har en annorlunda perception. I utbildningen delar vi med oss av vår erfarenhet. Vi utgår från den tydliggörande pedagogiken som baseras på TEACCH®, som är en evidensbaserad pedagogik för personer med autism. Pedagogiken fungerar väl för personer på både tidig- och hög funktionsnivå. Den fungerar väl både för barn och vuxna.

  • Föreläsning om autism, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och perception – tolkningen av sinnesintryck.
  • Praktiska övningar

Utbildningsdagen inleds med en föreläsning om Autism, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och perception. De teoretiska delarna varvar vi med egna exempel från verkligheten.

Eftermiddagen ägnar vi åt en workshop där du får möjlighet att använda dina egna sinnen och prova olika aktiviteter utifrån ett perceptuellt perspektiv.

 

 

Personal och anhöriga som har viss förkunskap om autism och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.