Öppna menyn

Väck den björn som sover – Traumatisering hos barn

Föreläsning med workshop

Sofia Bidö, Moa Mannheimer och Poa Samuelberg, alla legitimerade psykologer, är erfarna föreläsare och utbildare. Gemensam bakgrund är lång klinisk erfarenhet av arbete med barn och omsorgspersoner efter våldsutsatthet och traumatisering, inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP Stockholms traumaenhet). Föreläsarna är idag fortsatt verksamma inom kunskapsområdet, men vid olika myndigheter och inom ideell sektor.

Poa Samuelberg är utredare vid Barnafrid – Nationellt kunskapscentrum om våld mot barn vid Linköpings universitet. Certifierad utbildare i Traumafokuserad KBT, projektledare för regeringsuppdrag om kompetensprogram för personal i första linjen och BUP.

Moa Mannheimer är utredare av dödsfallsutredningar vid Socialstyrelsen. Tidigare enhetschef vid BUP Traumaenhet och Barnahus i Stockholm.

Sofia Bidö är verksamhetschef vid Rädda Barnens centrum för stöd och behandling.

Anmäl dig till  senast den 2 september.

Anmäl dig med ditt namn, fakturaadress, referensnummer och eventuell allergi med tanke på fika. Anmälan är bindande men du kan skicka någon i ditt ställe om du får förhinder.

 

                                

Nu erbjuder vi en halvdagsföreläsning och workshop om traumafokuserade insatser till barn och deras omsorgspersoner. Föreläsare är medförfattare till Traumatisering hos barn – en handbok (Natur & Kultur, 2018). Uttrycket ”Väck inte den björn som sover!” finns etablerat i många kulturer och beskriver vår rädsla att göra ont värre samt omedelbara impuls att undvika obehag. Det kan kännas bra i stunden att slippa prata om det som gör ont och känns tungt, men i längden är det knappast till hjälp. Modern traumaforskning visar att barn är mest hjälpta av ett varmt och rakt förhållningssätt som inte väjer för svåra känslor, efter övergrepp och våldsupplevelser. I praktiken innebär det att professionella som möter traumatiserade och utsatta barn inte ska smyga tyst förbi. I stället bör björnen nämnas vid namn och barnet få stöd och hjälp att gradvis närma sig svåra minnen.

Utbildningsdagen ger svar på frågor om traumatisering och dess påverkan på hjärnan och rekommenderade förhållningssätt för bemötande, kunskap om kartläggning av våldsutsatthet och traumafokuserad behandling. Deltagarna får möjlighet att pröva konkreta övningar för att arbeta med inre stabilisering, att bemöta barn i kris och ställa frågor om våld och övergrepp för att identifiera utsatthet. Vidare ges stöd och inspiration för att arbeta med föräldrar och andra viktiga vuxna runt barnet. Upplevelser av våld, övergrepp, krig och katastrofer påverkar och hindrar barn i deras utveckling. Med stöd och behandling på rätt nivå och ett gott bemötande kan vi minska negativa konsekvenserna efter utsatthet och bidra till varaktig gynnsam utveckling.

Medarbetare inom barn- och familjeomsorgen, skola, fritidshem och andra intesserade av ämnet.