Öppna menyn

Värdegrund

  • Bemötande – vi möter varandra med tillit där vi ser och lyssnar på varandra.
  • Engagemang – vi är goda representanter för våra verksamheter och vi arbetar utifrån vårt uppdrag med arbetsglädje och kompetens. Vi har drivkraft och ett genuint intresse att se individen utvecklas utifrån sina egna förutsättningar.
  • Trygghet – vi är närvarande och tar ansvar. Vi skapar en känsla av sammanhang (KASAM). Hos oss är man accepterad.
  • Utveckling – vi strävar efter förbättring, framsteg och förändring för organisation, verksamhet och individ.
  • Professionalitet – vi har ett yrkesmässigt och etiskt förhållningssätt med balans mellan närhet och distans. Vi arbetar utifrån beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund.

Vi hjälper människor att växa!