Öppna menyn

Verksamheter

  • Cura Resurscentrum ansvarar för kompetensutveckling och andra tjänster inom utbildningsområdet. Vi erbjuder utbildningar, allt från föreläsningar på några timmar till...

Läs mer
  • Här på familjerådgivningens sida kommer det att finnas uppdaterad information om vilken vecka, dag och klockslag man kan ringa oss för att boka tid för nybesök. Informationen kan komma att...

Läs mer
  • Familjerätten ansvarar för rådgivning och myndighetsutövning i familjerättsliga frågor åt Ronneby, Karlshamn och Sölvesborgs kommun. Familjerättens ansvarsområden är informationssamtal,...

Läs mer
  • Klaragymnasiet med internat är en gymnasieskola för ungdomar med Aspergers syndrom och högfungerande autism, det vill säga autismspektrumtillstånd (AST). Syftet är att erbjuda bra utbildningar...

Läs mer
  • Notavillan Barn- och familjeenhet tar i första hand emot akuta placeringar, även om längre vistelser förekommer. Barn och ungdomar i åldern 0-18 år kommer till oss för omvårdnad, skydd,...

Läs mer
  • Personliga Ombud bedriver kostnadsfri ombudsverksamhet på uppdrag av samtliga kommuner i Blekinge. Våra fyra personliga ombud finns till som stöd, och ibland som företrädare, för personer med...

Läs mer
  • Sjöarp Gruppbostäder har i uppdrag att möta medlemskommunernas behov av placeringar avseende personer med autism, ofta på tidig utvecklingsnivå och med en svår problematik. Sjöarp ska erbjuda...

Läs mer
  • Skyddat boende tar emot vuxna med medföljande barn som har behov av skydd och stöd. Det finns fem skyddslägenheter, varav en är tillgänglighetsanpassad och har en trapphiss samt ett badrum som...

Läs mer
  • Villa Mjällby Ungdomsenhet är ett hem för vård och boende (HVB) för placering av ungdomar med psykosocial problematik i åldern 13 till 20 år. Vi tar emot ungdomar för akuta placeringar och...

Läs mer