Öppna menyn

Viktig information gällande Familjerådgivning

Med anledning av en begränsad personalstyrka har vi i nuläget tyvärr inte möjlighet att boka in nya besök i samma omfattning som tidigare.

Här på familjerådgivningens sida kommer det att finnas uppdaterad information om vilken vecka, dag och klockslag man kan ringa oss för att boka tid för nybesök. Informationen kan komma att ändras vecka för vecka.

Om du inte kommer fram på den aktuella telefontiden får du återkomma vid nästkommande tillfälle för tidbokning av nybesök. Vi har inga möjligheter att boka besökstider via mejl eller att ringa tillbaka vid lämnade meddelanden. I avvaktan på tidbokning och eventuellt samtal kan ni under verksamhet familjerådgivning ta del av lästips med mera för att se om något där kan vara till hjälp för er.

Vi hoppas på er förståelse för att vi i rådande situation inte kan erbjuda en snabb kontakt samt samtal till alla som så önskar.