Öppna menyn

Klaragymnasiet med internat

Klaragymnasiet med internat är en gymnasieskola för ungdomar med Aspergers syndrom och högfungerande autism, det vill säga autismspektrumtillstånd (AST). Syftet är att erbjuda bra utbildningar och skapa förutsättningar för vidare studier, arbete eller annan daglig verksamhet samt eget boende och en rik fritid. Kort sagt att klara av vardagen.

Skola

Klaragymnasiet finns på Nordenbergskolan i Olofström där vi har väl avskilda, ändamålsenliga och stora lokaler. Idag har skolan 46 elever och erbjuder:

  • Estetiska programmet, inriktning bild och formgivning.
  • Handels- och administrationsprogrammet, inriktning handel och service.
  • Introduktionsprogrammen programinriktat val och individuellt alternativ.
  • Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning samhällsvetenskap.

Eftersom gymnasieskolan är en frivillig skolform är det viktigt att eleven som söker uttrycker en egen önskan om att påbörja utbildning på Klaragymnasiet, vilket är en viktig faktor när eleven börjar hos oss. Klaragymnasiet lyder under samma regler och riktlinjer som andra gymnasieskolor när det gäller de nationella programmen.

Klaragymnasiet är en fantastisk skola som jobbar för att varje enskild elev ska kunna lära utifrån sina egna förutsättningar. Det jobbar kunniga, engagerade och förstående pedagoger och det är ett privilegium att undervisningen kan vara individanpassad. Det kommer att bli ett stort hålrum i vår sons hjärta då han till sommaren ska ta studenten från sin älskade skola. /Förälder

Internat

För den som vill finns möjlighet till internatboende med boendeutbildning som följer planerade mål som eleven ska uppnå. Internatet kan ta emot upp till 26 elever. Där får eleven en egen lägenhet vilket ger möjlighet till praktisk träning i vardagen. Varannan helg stannar eleven på internatet och deltar i aktiviteter som, kombinerat med individuella veckoaktiviteter, utgör vår fritidsutbildning. Så småningom ska eleven själv kunna planera sin tid och känna till alternativa fritidsmöjligheter.