Öppna menyn

Klaragymnasiet med internat

Klaragymnasiet med internat är en gymnasieskola för ungdomar med Aspergers syndrom och högfungerande autism, det vill säga autismspektrumtillstånd (AST). Syftet är att erbjuda bra utbildningar och skapa förutsättningar för vidare studier, arbete eller annan daglig verksamhet samt eget boende och en rik fritid. Kort sagt att klara av vardagen.

Skola

Klaragymnasiet finns på Nordenbergskolan i Olofström där vi har väl avskilda, ändamålsenliga och stora lokaler. Idag har skolan 57 elever och erbjuder:

  • Estetiska programmet, inriktning bild och formgivning.
  • Försäljning- och serviceprogrammet, inriktning handel och service.
  • Introduktionsprogrammen programinriktat val och individuellt alternativ.
  • Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning samhällsvetenskap.

Eftersom gymnasieskolan är en frivillig skolform är det viktigt att eleven som söker uttrycker en egen önskan om att påbörja utbildning på Klaragymnasiet, vilket är en viktig faktor när eleven börjar hos oss. Klaragymnasiet lyder under samma regler och riktlinjer som andra gymnasieskolor när det gäller de nationella programmen.

Internat

För den som vill finns möjlighet till internatboende med boendeutbildning som följer planerade mål som eleven ska uppnå. Internatet kan ta emot upp till 26 elever. Där får eleven en egen lägenhet vilket ger möjlighet till praktisk träning i vardagen. Varannan helg stannar eleven på internatet och deltar i aktiviteter som, kombinerat med individuella veckoaktiviteter, utgör vår fritidsutbildning. Så småningom ska eleven själv kunna planera sin tid och känna till alternativa fritidsmöjligheter.