Öppna menyn

Personliga ombud

Personliga Ombud bedriver kostnadsfri ombudsverksamhet på uppdrag av samtliga kommuner i Blekinge. Våra fyra personliga ombud finns till som stöd, och ibland som företrädare, för personer med psykiska funktionsnedsättningar.

Vår ombudsverksamhet vänder sig till personer med psykiska funktionsnedsättningar, 18 år och uppåt. Personerna måste ha en omfattande psykisk funktionsnedsättning som medför svårigheter för ett fungerande vardagsliv. Oftast har personerna stora behov av stöd och service i kontakten med myndigheter, primärvård och/eller psykiatrin. Det finns dock inga krav på diagnos. Tillsammans med personen kartlägger vi vilka behov som finns, planerar åtgärder och genomför dem.

På grund av stärkta restriktioner med anledning av läget med Covid -19 kommer Personliga ombud att begränsa sina fysiska möten. Detta gäller så länge de skärpta restriktionerna gäller för Region Blekinge. Under denna period kommer vi i den mån det är möjligt istället att erbjuda samtal per telefon.