Öppna menyn

Sjöarp Gruppbostäder

Sjöarp Gruppbostäder har i uppdrag att möta medlemskommunernas behov av placeringar avseende personer med autism, ofta på tidig utvecklingsnivå och med en svår problematik. Sjöarp ska erbjuda ett integrerat boende med daglig verksamhet i en lugn och trygg miljö.

Sjöarp Gruppbostäder med daglig verksamhet är naturskönt beläget i lugn miljö, en bit utanför Bräkne-Hoby i Ronneby kommun och består av ett antal mindre villor samt dagcenter. Våra boenden är Berget och Ängen med fyra platser vardera, Slänten och Dalen med två platser vardera samt Gläntan som är ett enskilt boende. Sjöarp gruppbostäder har alltså totalt 13 boendeplatser.

I vår dagliga verksamhet kan vi erbjuda plats, förutom för våra egna klienter, för klienter i öppenvård på uppdrag av våra medlemskommuner i Blekinge. Vårt arbetssätt är individuellt anpassat efter varje persons behov och allt vårt arbete genomsyras av tydliggörande pedagogik.

Inom ramen för Cura Resurscentrum ger Sjöarp även utbildningar i tydliggörande pedagogik.