Öppna menyn

Ansökan

Ansökan sker i samråd med elevens hemkommun (utbildningsförvaltningen och social- eller omsorgsförvaltning) som har ett kostnads- och uppföljningsansvar under utbildningstiden. Den som är intresserad av att söka till Klaragymnasiet med internat ska i god tid kontakta studievägledare, kurator eller rektor på sin skola. Om det även finns intresse av att bo på internatet ska en LSS-handläggare vid omsorgsförvaltningen eller en socialsekreterare vid socialtjänsten i hemkommunen kontaktas. Dessa tar sedan ställning till om eleven kan beviljas denna form av bistånd, eftersom det ytterst är kommunen som beslutar om den enskilde eleven är berättigad till en placering vid Klaragymnasiet med internat.

Sista ansökningsdag är den 15 februari!

Observera att ansökan ska göras till Klaragymnasiet plus den lokala antagningsenheten. Kontakta studievägledare för att få information om aktuell antagningsenhet.

Ansökan till oss sker på en särskild ansökningsblankett och skickas till:
Klaragymnasiet med internat
Rådhuset
374 81 Karlshamn

Ladda ner ansökningsblanketter till gymnasieskolan här.
För att kunna läsa Pdf-filer måste programvaran Acrobat Reader vara installerad på din dator.
Ladda ner senaste gratisversionen av Acrobat Reader här.