Öppna menyn

Avtal

Cura Familjerätt kan hjälpa till med att skriva avtal gällande vårdnad, boende och/eller umgänge.

Avtal kan skrivas om föräldrarna är överens. Vi gör en utredning för att säkerställa att avtalet är till barnets bästa. Avtalen är juridiskt bindande och om avtalen inte följs kan du begära verkställighet genom tingsrätten.

Ansökningsblankett för  Avtal