Öppna menyn

Vårt uppdrag

Villa Mjällby är ett hem för vård och boende (HVB) för ungdomar med psykosocial problematik mellan 13 och 20 år. Vårt uppdrag är att erbjuda ungdomar ett HVB med tydlig struktur som står för trygghet, värme och respekt där ungdomarnas delaktighet är avgörande för en framgångsrik placering. För att skapa förutsättningar för ett HVB med god kvalitet har vi en hög personaltäthet.

Vi tar emot ungdomar för akuta placeringar och ungdomar som är i behov av utredning och behandling. Villa Mjällby har plats för sex flickor och pojkar och tar emot placeringar både utifrån SoL och LVU.