Öppna menyn

Boendeutbildning

Ett fungerande boende

Vid sidan av den ordinarie gymnasieutbildning erbjuder vi även en integrerad boende- och fritidsutbildning.
Boendeutbildningen sker i huvudsak på elevernas skollediga tid och är i huvudsak förlagd till internaten. Utbildningen är tvådelad där den ena delen syftar till att ge eleverna nödvändiga kunskaper för att i framtiden klara av ett eget självständigt boende. Den andra delen syftar till att ge eleverna möjlighet att prova olika fritidsaktiviteter för att hantera ledig tid på ett rikt och ändamålsenligt sätt.

Sammanfattat kan de områden som inbegrips i utbildningen delas in enligt följande:

Dygnsrutiner: Att lära sig leva med fasta rutiner för dygnet. Till exempel att sova på regelbundna tider, komma i tid till skolan, äta dagens olika mål på regelbundna tider med mera.

Personlig hygien: Att lära sig duscha, lära sig hur ofta man bör byta kläder, klippa naglar, gå till frisör, köpa hygienartiklar.

Egenvård: Att lära sig använda planeringshjälpmedel, lära sig hur man kontaktar läkare, bokar tid för tandläkarbesök med mera.

Skötsel av bostaden: Att städa och diska. Att lära sig ta ansvar för sina kläder, från smutstvätt till rena kläder i garderoben, köpa nya kläder som är ändamålsenliga, laga och förvara på ett strukturerat sätt.

Matlagning: Att lära sig hur man lagar god, nyttig och väl sammansatt kost, lära sig förstå sambandet mellan mat, näring och kraft och ork.

Uppförande och beteende: Lära sig hur man uppför sig i vardagliga situationer som när man handlar, åker buss, är tillsammans med kompisar.

Hushållsekonomi: Att lära sig handskas med pengar och att handla medvetet och rationellt. Lära sig anpassa sina inköp till budget, lära sig se vad saker kostar och jämföra priser.

Vett och etikett: Hur man uppträder vid middagar, vid restaurangbesök och andra bjudningar, både egna och andras.

Hemhelger: Vid helger då eleverna reser hem tränar de resvana och får också tillfälle att använda sina nya kunskaper. De får också med sig uppgifter som de ska lösa.

Utbildningen innehåller både teori och praktik. Varje elev har en individuell kursplan som regelbundet följs upp av boendeutbildningsansvarig och efter avslutad skoltid redovisas denna för hemkommunen.