Öppna menyn

Pedagogik och metodik

Tydliggörande pedagogik

På Klaragymnasiet gör vi vårt bästa för att den enskilde eleven ska kunna växa och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar, förmågor och intressen. Vårt arbetssätt är strukturerat och pedagogiskt för att kunna tillgodose de olika behov av stöd och hjälp som eleverna har.

Klasser och klassrum

Vi har små klasser med cirka 5–6 elever i varje. Samtliga har ett eget hemklassrum. Eleverna behöver sällan byta klassrum utan lärarna kommer istället dit. Vid idrott och hälsa, naturkunskap och bild händer det dock att eleverna måste gå till ett annat klassrum avsett för ändamålet.

Samma pedagogik men olika utifrån elevens behov

Vi jobbar utifrån tydliggörande pedagogik inriktad på varje elevs individuella behov. Detta kan innebära att elever, trots att de går i samma klass, inte alltid har samma ämne på sitt schema. Det kan också innebära att man behöver ett särskilt förtydligat schema, kortare texter och lyssna på texter istället för att läsa, med mera.

På Klaragymnasiet är hälsa en del av vardagen

Vi arbetar utifrån ett hälsoperspektiv som genomsyrar studiegången i form av en personlig hälsoplan som innehåller kost, motion och hälsa ur ett vardagligt perspektiv.

Föräldrarna är viktiga

Föräldrarna är mycket viktiga för eleverna – och för oss – därför är det självklart att föräldrarna är engagerade i skolan och delaktiga i den planering som rör eleven.