Öppna menyn

Familjerätt

Familjerätten ansvarar för rådgivning och myndighetsutövning i familjerättsliga frågor åt Ronneby, Karlshamn och Sölvesborgs kommun. Familjerättens ansvarsområden är informationssamtal, samarbetssamtal, utredningar och avtal om vårdnad, boende och umgänge, föräldraskap och faderskap samt medgivande för adoption.

I vårt arbete står barnet alltid i centrum.

Information om Cura Familjerättsnämnd.