Öppna menyn

Familjerätt

Familjerätten ansvarar för rådgivning och myndighetsutövning i familjerättsliga frågor åt Ronneby, Karlshamn och Sölvesborgs kommun. Familjerättens ansvarsområden är samarbetssamtal, utredningar och avtal om vårdnad, boende och umgänge, föräldraskap och faderskap samt medgivande för adoption.

I vårt arbete står barnet alltid i centrum.

Under semesterperioden veckorna 26-32, så är vi mindre personal inne i verksamheten. Vi kommer under denna period att begränsa vår rådgivningstelefon till tisdagar klockan  13-14 och torsdagar klockan 10-11.

Information om Cura Familjerättsnämnd.