Öppna menyn

Bilder från Klaragymnasiet

Klaragymnasiet husrerar i en separat del av Nordenbergsskolan och varje elev har en egen nyckel till skolan.

Klaragymnasiet arbeter för att skapa en lugn och trygg miljö för eleverna. Klassrummen har neutral inredning och varje elev har en egen arbetsplats i klassrummet som man behåller under dagen oavsett ämnen, förutom i bild och idrott.

För att skapa tydliga förutsättningar för eleverna använder Klaragymnasiet tydliggörande pedagogik. Exempel på detta kan vara att visa schema över dagens lektioner på väggen och ordna elevernas arbetsmaterial systematiskt i en egen byrå.

I Nordenbergsskolans matsal kan eleverna från Klaragymnasiet sitta i en egen separat del av matsalen om man behöver lugn och ro.

De som läser bild har möjlighet till olika kreativa aktiviteter som skapande i bild, smide och lära sig att använda 3D-skrivare.

slide 1
slide 1
slide 1
slide 1
slide 1
slide 1
Grupprum
slide 1
slide 1
slide 1
slide 1
slide 1
slide 1
slide 1
slide 1
slide 1
slide 1
slide 1
slide 1
slide 1
slide 1
Klaragymnasiet ingång
Klaragymnasiet befinner sig i en egen del av Nordenbergsskolan i Olofström. Alla elever får en nyckel till skolan och även till internatet om man bor där.
Arbetsplats 1
Klassrumsinredningen är väldigt lika i de olika klassrummen. Neutrala färger har valts för att störningsmomenten ska bli så få som möjligt så att varje elev får de bästa förutsättningarna för sina studier.
Arbetsplats 2
Varje elev har en egen arbetsplats. Som elev behöver man inte lämna klassrummet för olika ämnen utan lärarna kommer till klassrummet istället. De enda tillfällena man behöver lämna klassrummet för andra ämne är i idrott, bild eller naturguidning.
Arbetsplats 3
Varje elev får välja om man behöver avskärmning eller inte. Det är väldigt olika hur man vill ha det. Det viktigaste är att det är eleven själv som väljer.
Byrå
Då det är viktigt med tydlighet och struktur har varje elev en egen byrå som är uppmärkt med de ämnen som eleven läser.
Datorsalen
I bildsalen finns det två kraftfulla datorer för bildredigering och program för 3D-skrivaren. Det finns även tillgång till Ipad med digital penna för digital konst. Ipaden är utrustad med redigeringsappen Procreate som används för digital målning.
Google Chromebook
Under utbildningen får varje elev låna en Google Chromebook. Den får man behålla efter avslutade studier vid Klaragymnasiet.
Grupprum
På skolan finns det tillgång till några grupprum om man behöver lugn och ro.
Dagsschema
På Klaragymnasiet används tydliggörande pedagogik. Det innebär att man försöker göra skoldagen så tydlig som möjligt för eleverna. Det kan vara ett schema på tavlan och/eller en planering för den aktuella lektionen. Det kan se väldigt olika ut för eleverna och beroende på vilket behov eleverna har.
Matsalen
Klaragymnasiet delar matsal med Nordenbergsskolan. För att varje elev ska känna sig trygg i matsalen följer alltid minst tre i personalen från Klaragymnasiet med eleverna och äter tillsammans med dem.
Avdelad plats i matsalen
Klaragymnasiets elever har en egen avdelning i matsalen för de elever som vill ha lite mer lugn och ro.
Självbetjäning
Eleverna tar sjäva mat i matsalen och Klaragymnasiet förbereder eleverna på vilken mat som serveras genom att varje dag skriva upp det på schematavlan.
Färskt bröd
Färskt bröd serveras varje dag.
Pussel
Det är många av våra elever som gillar att pussla både på egen hand och tillsammans med sina kompisar.
Pingisbord
Det finns ett pingisbord på skolan som brukar användas flitigt av både elever och personal. En gemensam aktivitet för elever och lärare som bidrar till trivseln på skolan.
3D-skrivare
Eleverna som går Estetiska programmet med inriktning bild och form kan lära sig att använda 3D-skrivare.
Figurer i ståltråd
Eleverna uppmuntras att skapa fritt utifrån sin egen fantasi. Här har en elev gjort figurer i ståltråd.
smide
En elev har utforskat vad man kan skapa i metall.
Bild på process perspektiv
I ämnet bild använder man sig av olika tekniker. En av dem är hur man i en stegvis process arbetar för att utveckla en bild till en färdig produkt.
Bild på fantasifigur
Eleverna får också lära sig hur man tar fram en skiss som sedan blir en färdig bild.
Bild på flicka med vattenkanna
Även i detta exempel har eleven utifrån en skiss arbetat sig fram till en färdig bild.
Bild olika skepnader av ett ansikte
Eleven har här utgått från samma huvudform men arbetat fram olika skepnader som kranium, muskler och ansikte.
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow