Öppna menyn

Notavillan

Notavillan Barn- och familjeenhet tar i första hand emot akuta placeringar, även om längre vistelser förekommer. Barn och ungdomar i åldern 0-18 år kommer till oss för omvårdnad, skydd, behandling eller utredning i avvaktan på annan åtgärd. Ibland kommer de ensamma, men oftast tillsammans med föräldrarna.

Barn vars föräldrar inte vistas på Notavillan prioriteras för en snabb utskrivning. När vi gör en utredning av föräldrarnas förmåga att tillgodose barnens behov så är utredningstiden minst åtta veckor. Föräldrar som inte är inskrivna har ändå möjlighet att besöka barnet utifrån en upprättad genomförandeplan. Som inskriven krävs att man är drogfri.

Förutom institutionsplacering kan Notavillan ge stöd och göra utredningar på hemmaplan. Inom ramen för Cura Resurscentrum erbjuder vi också handledning för personal i förskola, skola och fritidsverksamhet samt föräldrautbildningar och stöd vid umgänge.