Öppna menyn

Fakturor till Kommunsamverkan Cura Individutveckling

Som leverantör till Kommunsamverkan Cura Individutveckling kan ni fakturerar oss via e-faktura. Cura använder Visma Proceedo som kan hantera de flesta leverantörer av e-faktura på marknaden.

Leverantörer som skickar e-faktura

Vid e-fakturering  rekommenderar vi er att skicka fakturor via PEPPOL:

PEPPOL ID 0007:2220000711

Om ni inte har PEPPOL-formatet går det även bra med GLN.

GLN NR 7300009073740

Fakturan ska märkas med referensnummer, en femsiffrig kod (se nedan), som uppges av Cura vid beställning.

Om ni registrerar en faktura i leverantörsfakturaportalen anger ni referensnumret i fältet som är märkt med Ert referensnummer. Observera att ingen övrig information får anges tillsammans med numret.

Samfakturering av flera referenskoder är inte tillämpligt.

Leverantörer som inte e-fakturera idag

Om ni har ett affärssystem går det oftast att skapa e-fakturor i systemet. Kontakta er systemleverantör för mer information.

Ni kan också använda Visma Proceedos leverantörsportal (Supplier Center), https://www.proceedo.net/suppliercenter/

Kontakta oss via e-post så bjuder vi in ert företag till leverantörsportalen.

Använder ni factoringbolag kontakta oss innan ni fakturera oss. För övriga frågor eller mer information kring e-faktura kontakta oss via e-post eller telefon.

E-post:          

Telefon:         070-920 92 45 eller 070-845 44 40

Om ni av någon anledning inte kan gå in via portalen ber vi er att skicka fakturan som pdf till .

Krav på fakturainnehåll

För att Cura ska kunna hantera fakturor ska de innehålla nödvändig uppgifter enligt nedan.

 • Fakturamottagare
 • Fakturasadress
 • Vårt organisationsnummer
 • Femsiffrigt referensnummer
 • Fakturadatum
 • Fakturanummer
 • Leveransadress
 • Leveransdatum
 • Fakturabelopp
 • Säljarens momsregistreringsnummer
 • Säljarens namn och adress
 • Varornas/tjänsternas mängd/omfattning och art
 • Beskattningsunderlaget (priset före moms) för varje momssats
 • Momssats i procent
 • Momssats i kronor
 • Uppgift om F-skatt
 • Bank-/plusgironummer

Om nödvändiga uppgifter saknas på fakturan uppstår merarbete och betalning kan fördröjas.

Fakturamottagare
Kommunsamverkan Cura Individutveckling

Fakturaadress
Kommunsamverkan Cura Individutveckling
Rådhuset
374 81 Karlshamn

Organisationsnummer
222000-0711

Momsregistreringsnummer
SE222000071101

Femsiffrig referens
72000            Kansli
72100             Personal o utbildning
73000            Familjerådgivningen
73300            Resurscentrum
75000            Notavillan
77000            Sjöarp
78000           Klargymnasiets Internat
80000           Personliga Ombud
80100            Familjerätten
82000            Klaragymnasiet Skola
82100             Villa Mjällby
93480            Konsultgruppen

Leveransadress

Leveransadress varierar beroende på vilken verksamhet som beställt tjänst eller produkt. Begär gärna leveransadressen vid beställning.

Övrigt

Generellt gäller att fakturan betalas på 30 dagar. Inga avgifter som faktureringsavgift, expeditionsavgift eller liknande får faktureras. Om nödvändiga uppgifter saknas på fakturan kommer den att returneras till avsändaren.