Öppna menyn

Utbildningar och föreläsningar

Kompetensutveckling, vårt uppdrag

När du vill kompetensutveckla dina medarbetare, hör av dig till Cura Resurscentrum.

Vi kan arrangera en utbildning åt dig och dina medarbetare. Kanske har du hittat en utbildning på en annan ort som du gärna vill att du och dina medarbetare ska gå? Kanske har du önskemål om en speciell utbildare? Vi sköter hela arrangemanget, från kontakt med en extern utbildare till att boka lokal, fika och allt det du önskar i ett utbildningssammanhang på hemmaplan. Vi kan samordna utbildningen och ställa frågan till andra kommuner om de har medarbetare som också är i behov av kompetensutveckling. På så vis sparar du både tid och pengar.

Vi på Cura har också egna utbildare och flera utbildningar och föreläsningar som vi kan göra på uppdrag i din verksamhet. Vi kan kombinera hela eller delar av våra utbildningar och föreläsningar efter behov. Kanske har du en egen idé om vad du vill ska ingå i utbildningen? Kontakta oss så diskuterar vi vad som passa i din verksamhet eller arbetsgrupp.

Läs mer om kompetensutveckling på uppdrag.

Utbildningar och föreläsningar som du kan boka

På Cura har vi många medarbetare, med stor kompetens och gedigen erfarenhet, som utbildar och föreläser utifrån sina specialistområden: autism och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, sex och samlevnad, ensamkommande barn och ungdomar samt lågaffektivt bemötande är några av områdena.

Varje år bjuder vi också in externa föreläsare som är de bästa inom sina områden.

Läs mer om våra utbildningar och föreläsningar, boka plats redan idag.

Handledning

För att utvecklas yrkesmässigt och hitta rätt arbetsmetoder är det viktigt med regelbunden handledning. Cura Resurscentrum erbjuder handledning till personalgrupper. Den kan vara fokuserad på arbetsgruppens eget samarbete för att utvecklas vidare, hitta rutiner, strategier och jobba mot samma mål eller på att hitta metoder för hur era klienter/elever ska bemötas utifrån sina egna förutsättningar.

Läs mer om handledning från Cura.