Öppna menyn

Vårt uppdrag

Verksamhetens inriktning och uppdrag formuleras på en övergripande nivå av Socialstyrelsen. Ledningsgruppen för personliga ombud i Blekinge län har därutöver i samarbete med de personliga ombuden och ledningen för verksamheten formulerat styrdokument som anger bland annat verksamhetens mål, avgränsningar och prioriteringar. De personliga ombuden arbetar på uppdrag åt alla fem kommunerna i Blekinge.

Samordning och kontakter i vardagen

Cura Individutveckling bedriver kostnadsfri ombudsverksamhet på uppdrag av samtliga kommuner i Blekinge. Våra fyra personliga ombud finns till som stöd, och ibland som företrädare, för personer med psykiska funktionsnedsättningar.

Vår ombudsverksamhet vänder sig till personer med psykiska funktionsnedsättningar, 18 år och uppåt. Personerna måste ha en omfattande psykisk funktionsnedsättning som medför svårigheter för ett fungerande vardagsliv. Oftast har personerna stora behov av stöd och service i kontakten med socialtjänst, primärvård och/eller psykiatrin. Det finns dock inga krav på diagnos. Tillsammans med personen kartlägger vi vilka behov som finns, planerar åtgärder och genomför dem.