Öppna menyn

Curas anslagstavla

Från och med 1 januari 2019 anslår vi våra protokoll här på Curas digitala anslagstavla. Här hittar du tillkännagivanden av justerade protokoll från Curas direktion och familjerättsnämnd, kungörelser och övriga tillkännagivanden. Anslag och kungörelser ligger kvar på sidan i två år.

Årsredovisning för år 2022

Revisionsberättelse för år 2022

Direktionen

Planerade sammanträden 2023:

 • 29 september kl. 09:30-12:00
 • 3 november kl. 09:30-12:00
 • 8 december kl. 09:30-13:00

Protokoll från direktionens sammanträden 2023:

Protokoll från direktionens sammanträden 2022:

Protokoll från direktionens sammanträden 2021:

Protokoll från direktionens sammanträden 2020:

Protokoll från direktionens sammanträden 2019:

Familjerättsnämnden

Anslag från familjerättens sammanträden:

Protokollen förvaras på Cura Familjerätt.

Preliminärt samma mötesdagar som direktionen, se ovan.

Kungörelse

Kungörelse Budgetsammanträde 2022-11-04

Kungörelse Budgetsammanträde 2021-11-05 

Kungörelse Budgetsammanträde 2020-11-06 

Överklaga beslut

Det finns två sätt att överklaga kommunala beslut på, genom bestämmelserna i:

 • Förvaltningslagen – Beslut som gäller dig personligen (myndighetsutövning) överklagar du genom så kallat förvaltningsbesvär. Hur du överklagar ska du få information om i det beslut som myndigheten har fattat i ditt ärende. Ett förvaltningsbesvär innebär en prövning i sakfrågan.
 • Kommunallagen –  Beslut som inte är riktade till någon bestämd person överklagas genom så kallad laglighetsprövning. Du ska vara bosatt i någon av Cura medlemskommuner för att kunna överklaga ett sådant beslut. Tillkännagivande om justerade protokoll sitter uppe i tre veckor. Under den tiden är det möjligt att överklaga de beslut som vi redovisar i protokollet. En laglighetsprövning prövar endast om beslutet blivit fattat på ett korrekt sätt och det finns bara fyra grunder som kan leda till en ändring av ett kommunalt beslut (10 kap 8 § kommunallagen):
  • Om beslutet inte har tillkommit i laga ordning.
  • Om beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen (överskridande av gränserna för den kommunala kompetensen).
  • Om det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter.
  • Om beslutet strider mot lag eller annan författning.