Öppna menyn

Utredning och kartläggning

Villa Mjällby erbjuder vid behov kartläggning och utredning och följer BBIC-strukturen (barns behov i centrum). Utredningen ska ge svar på de frågor som uppdragsgivaren ställer i samband med placeringen. Utredningen kan exempelvis ge svar på vilka risk och skyddsfaktorer som finns hos och omkring ungdomen. När utredningen är klar ger vi rekommendationer om eventuella fortsatta insatser för ungdomen och/eller föräldern.

Det finns möjlighet att köpa till en psykologutredning för ungdomar som är inskrivna på Villa Mjällby. Det är en ”basutredning” vilket innebär att psykologen testar med ett begåvningstest (WISC eller WAIS). Då ingår även anamnessamtal med vårdnadshavare och kontakt med skola eller underlag från skolan. Utöver det kan man bygga på med en adaptivt skattning (ABAS) eller en bedömning av social och emotionell förmåga (BECK:s Ungdomsskalor).