Öppna menyn

Provbo eller studiebesök

Kom och se hur det är på Klara

Söker du du till Klaragymnasiet så kan du komma för att prova hur det är att bo på internatet och att gå i skolan. Vi välkomnar också studiebesök.

Provbo

Elever som söker till Klaragymnasiet erbjuder vi att prova att bo hos oss i fyra sammanhängande dagar. Under provtiden bor eleven på internatet och är med på undervisningen i skolan. Eleven tar med sig uppgifter från sin nuvarande skola att jobba med. Under dessa dagar tar vår specialpedagog reda på elevens olika färdigheter, för att vi ska veta hur vi ska arbeta med just denna eleven.

Studiebesök

Är du intresserad av hur vi arbetar, funderar på att söka till oss eller arbetar du inom skola eller omsorg så är du välkommen att göra studiebesök hos oss. Kontakta oss för att boka en tid.