Öppna menyn

Vårdnad, Boende och Umgänge

Cura Familjerätt gör vårdnads-, boende- och umgängesutredningar på uppdrag från tingsrätten. I utredningen står barnet i centrum och vi har enskilda samtal med personer som finns runt barnet. Hänsyn ska alltid tas till barnets vilja, utifrån barnets ålder och mognad.

Från och med den 1 mars 2022 ställs krav på att föräldrar ska ha deltagit i informationssamtal innan en tvist i domstol om vårdnad, boende och umgänge inleds. Redan från den 1 januari 2022 erbjuder familjerätten dessa informationssamtal.

En tvist i domstol om vårdnad, boende och umgänge kan bli en allvarlig konflikt som påverkar barnet negativt. Därför ska oeniga föräldrar få information om hjälp och stödinsatser som finns och stäva efter att välja en samförståndslösning istället. I samtalet med en familjerättssekreterare ges också information om vad en domstolsprocess innebär. Barnets bästa ska alltid stå i centrum och vara avgörande. Utgångspunkten är att båda föräldrarna deltar i samtalet. Om det finns särskilda skäl erbjuds enskilda tider.

Det är den kommun där barnet är folkbokfört som ansvarar för samtalen.

För att boka tid ring familjerättens rådgivningstelefon, se kontaktuppgifter.