Öppna menyn

Vårdnad, Boende och Umgänge

Cura Familjerätt gör vårdnads-, boende- och umgängesutredningar på uppdrag från tingsrätten. I utredningen står barnet i centrum och vi har enskilda samtal med personer som finns runt barnet.

Barnets bästa ska vara avgörande i frågor om vårdnad, boende och umgänge. Hänsyn ska alltid tas till barnets vilja, utifrån barnets ålder och mognad.