Öppna menyn

Utbildningar på uppdrag

1562248064

Birgitta Karlsson och Malin Kallhagen, Cura Resurscentrum

Autism, Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och tydliggörande pedagogik – Fokus Högfungerande Autism

Grundutbildning, 2 dagar   Tydliggörande pedagogik är baserat på TEACCH® som är en evidensbaserad pedagogik för personer med Autism, utvecklad för att hjälpa klienten/eleven att...

1531232330

Linda Bengtsson från Klaragymnasiets internat

Sex och samlevnad

Denna utbildningen kan vi erbjuda till brukare/klienter/elever tillsammans med personal inom funktionshinderomsorgen, skola osv. Utbildningen kan vi anpassa efter era behov, men läggs med fördel...

1524561090

Notavillans personal

Föräldrautbildning

Personalen på Notavillan, Curas barn- och familjeenhet, har stor erfarenhet av att arbeta med barn och föräldrar i behov av stöd samt att stötta föräldrar i att hitta nya vägar i umgänget...

1519384408

Birgitta Karlsson Cura Resurscentrum och Marie Fransson Sjöarp Gruppbostäder

Tydliggörande pedagogik – fördjupning i kommunikation, 2 dagar

Alla människor har rätt till att kunna kommunicera. Kommunikationen kan se ut på många olika sätt exempelvis talat språk, gester, pekningar, tecken, bilder, objekt, med hjälp av olika typer av...

1519383492

Malin Kallhagen och Birgitta Karlsson, Cura Resurscentrum

Lågaffektivt bemötande

Föreläsningens syfte är att öka den teoretiska kunskapen om, och förståelsen för hur vi som personal kan förebygga och lugna utmanande beteende utifrån ett lågaffektivt förhållningssätt.

1519383037

Linda Bengtsson från Klaragymnasiets internat

Sex och samlevnad, utbildning och workshop för dig som arbetar med ungdomar

Utbildningsdagens syfte är att du som arbetar med ungdomar ska få tips och idéer kring hur du kan lära ungdomar lämpligt och säkert sexuellt beteende och att sexualitet är en livslång...

1519381868

Birgitta Karlsson och Malin Kallhagen, Cura Resurscentrum

Lågaffektivt bemötande – Fokus på autismspektrum

Föreläsningens syfte är att öka den teoretiska kunskapen om, och förståelsen för hur vi som personal kan förebygga och lugna utmanande beteende utifrån ett lågaffektivt förhållningssätt.

1519381470

Birgitta Karlsson och Malin Kallhagen, Cura Resurscentrum

Sinnesrikt – med fokus på perception

I arbetet eller i mötet med personer med autism och/eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, händer det att vi missuppfattar varandra. En av anledningarna till missuppfattningarna är att...

1519380918

Malin Kallhagen och Birgitta Karlsson, Cura Resurscentrum

Autism och stress- hur kommunicerar vi tydligt?

Personer med autism och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är mer stresskänsliga än personer utan funktionsnedsättning. Vi på Cura Resurscentrum vet om det och vill gärna förmedla våra...

1519380581

Malin Kallhagen och Birgitta Karlsson, Cura Resurscentrum

Skola, undervisning och autism – flickor i fokus. Föreläsning och workshop utifrån tydliggörande pedagogik

Vi inleder utbildningsdagen med en föreläsning om autism och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar med fokus på flickor och autism. Eftermiddagen ägnar vi åt en workshop där du får...

1519378197

Birgitta Karlsson Cura Resurscentrum och Marie Fransson Sjöarp Gruppbostäder

Tredagarsutbildning Tydliggörande pedagogik Grundutbildning

Tydliggörande pedagogik är baserat på TEACCH® som är en evidensbaserad pedagogik för personer med autism, utvecklad för att hjälpa klienten att förstå vardagen och bli så självständig...

1519285272

Malin Kallhagen och Birgitta Karlsson, Cura Resurscentrum

Autism och tydliggörande pedagogik – teori, förhållningssätt och bemötande Grundutbildning

Cura Resurscentrum bjuder in till en halvdagsföreläsning för dig som vill ha teoretiska kunskaper kring autism, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och praktiska tips kring...