Öppna menyn

Autism och stress- hur kommunicerar vi tydligt?

Personer med autism och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är mer stresskänsliga än personer utan funktionsnedsättning. Vi på Cura Resurscentrum vet om det och vill gärna förmedla våra kunskaper till dig. Vi som utbildar har lång erfarenhet av att jobba både med personer med autism och utvecklingsstörning och med personer på en högfungerande nivå. Kommunikationen måste vi anpassa efter individens förutsättningar. Vi utgår från den tydliggörande pedagogiken som baseras på TEACCH®, som är en evidensbaserad pedagogik för personer med autism. Pedagogiken fungerar väl för personer på både tidig- och hög funktionsnivå. Den fungerar väl både för barn och vuxna.

Vi inleder utbildningsdagen med en föreläsning om autism, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och stress. Under eftermiddagen skapar vi de verktyg som är användbara i din verksamhet. Exempel på verktyg är sociala berättelser, guideböcker, visuellt samtal mm.

  • Teoretisk genomgång – autism och neuropsykiatriska funktionsnedsättning.
  •  Vad kan skapa stress? Sensoriska faktorer, sociala krav, kommunikation, förflyttning osv.
  •  Verktygslådan – verktyg för att förebygga stress. Grunden i tydliggörande pedagogik
  •  Workshop – vi jobbar med att tillverka verktygen utifrån tydliggörande pedagogik.

Personal inom skola, korttids- och fritidsverksamhet, boende, socialtjänst och anhöriga som har viss förkunskap om autism och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.