Öppna menyn

Behandlingsarbete

Villa Mjällby vilar på en miljöterapeutisk och systemteoretisk grund. Vi använder oss av ett lågaffektivt bemötande och samtlig personal är utbildad i Motiverande samtal (MI).

Personalgruppen på Villa Mjällby är till  exempel socionomer, behandlingspedagoger, socialpedagoger och en är utbildad polis. Det finns gedigen och lång erfarenhet av behandlingsarbete inom såväl missbruksbehandling som arbete med självskadeproblematik och familjearbete.

Vi kan exempelvis erbjuda:

  • Haschavvänjningsprogrammet (HAP).
  • Cannabisprogrammet för ungdomar (CPU).
  • Återfallsprevention (ÅP).
  • A-CRA.
  • RePulse.
  • Föräldracoaching.

Vi ser alltid hela familjen som en viktig del i förändringsarbetet och inkluderar systemet kring den unge i behandlingsarbetet.